Now showing items 21-40 of 78

  • Optimalizace tvaru vícelamelového kolimátoru pomocí metody Monte Carlo pro kobaltový ozařovač 

   Author: Tomšů Jiří; Supervisor: Konček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Skenování předmětů pomocí rentgenové fluorescenční mikroanalýzy 

   Author: Čemusová Zina; Supervisor: Trojek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Analýza časových řad koncentrací radonu a dalších parametrů naměřených v Mladečské jeskyni 

   Author: Ježková Tereza; Supervisor: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-13)
  • Simulace femtoskopických korelací částic 

   Author: Horňák Ivan; Supervisor: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-13)
  • Dozimetrie a mikrodozimetrie ve svazcích těžkých nabitých částic 

   Author: Tichý Pavel; Supervisor: Ambrožová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dlouhodobé sledování radionuklidů v ovzduší 

   Author: Hýža Miroslav; Supervisor: Rulík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Modelování procesu tvorby a rekonstrukce SPECT obrazu 

   Author: Novotná Šárka; Supervisor: Ptáček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Verifikace protonové terapie pomocí PET/CT 

   Author: Kráčmerová Tereza; Supervisor: Máca Pavel; Opponent: Ullmann Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Protonová terapie je charakteristická depozicí většiny své energie na dosahu protonového svazku. Oproti fotonové terapii lze dosáhnout lepšího ozáření tumoru a současně šetření okolné zdravé tkáně. Vzhledem k citlivosti ...
  • Monitor svazku těžkých nabitých částic a přenosný, tkáňově ekvivalentní submikrodozimetr 

   Author: Novotný Pavel; Supervisor: Linhart Vladimír; Opponent: Nikl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Tato práce se zabývá vývojem zařízení pro měření prostorového profilu svazku těžkých nabitých částic. Experimentálně byla ověřena funkčnost zobrazovacího systému, využívajícího tenký scintilátor monitorovaný pomocí CCD ...
  • Využití range-shifteru v protonové radioterapii 

   Author: Štika Jan; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Energetická modulace svazku umístěná za cyklotronem umožňuje měnit energii primárního svazku od cca 230 MeV do cca 110 MeV. V případě, že je alespoň část cílového objemu v měkké tkáni uložena v hloubce menší než 9 cm (dosah ...
  • Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí 

   Author: Paštyková Veronika; Supervisor: Novotný Josef; Opponent: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Práce se zabývá problematikou dozimetrie malých fotonových polí, která se v souvislosti s technologiemi stereotaktické radioterpie a radiochirurgie stává v současnosti velmi aktuální. Kromě obecných informací souvisejících ...
  • Rozdíly v radiačním poškození restrikčních endonukleáz HindIII a PvuII způsobené fotonovým a protonovým zářením 

   Author: Lužová Martina; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Peterková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Předmětem studia této práce je vliv ionizujícího záření na aktivitu enzymů PvuII a HindIII. Tyto dva enzymy patří mezi restrikční endonukleázy typu II, které rozpoznávají na DNA specifické palindromické sekvence, v nichž ...
  • Použití radioaktivního uhlíku C-9 v radioterapii 

   Author: Šlegl Jakub; Supervisor: Ploc Ondřej; Opponent: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   C-9 je považován za možnou alternativu k hadronové terapii C-12. V současné době zkoumaná potenciální výhoda této metody spočívá v beta-rozpadu iontu C-9 s následnou emisí dvou alpha-částic a jednoho protonu s dosahy ...
  • Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů přenosným gama spektrometrem 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Černý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Spektrometrie záření gama poskytuje dobrou možnost monitorování oblastí kontaminovaných radionuklidy. Pokud však je narušená radioaktivní rovnováha, může být ovlivněna správnost výsledků. Byly diskutovány možnosti měření ...
  • Studium pokročilých metod kontinuálního monitorování objemové aktivity radonu ve vodě 

   Author: Vyletělová Petra; Supervisor: Froňka Aleš; Opponent: Otáhal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Kontinuální monitorování radonu ve vodě lze využít například při radonové diagnostice nebo při studiu hydrogeologických procesů. Výsledkem kontinuálního monitoringu je časová řada objemové aktivity radonu, která reflektuje ...
  • Kalibrace Straw detektoru pro studium DVCS procesu na experimentu COMPASS 

   Author: Jurášková Karolína; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   COMPASS je terčíkový experiment, který používá urychlené protony z SPS urychlovače v CERNu k produkci mionového, pionového a elektronového svazku. Fyzikální program COMPASSu je zameren na výzkum struktury hadronu a hadronovou ...
  • Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu 

   Author: Stránský Vojtěch; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Smetanová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Časový vývoj objemové aktivity radonu v jeskyních lze dát do souvislosti s dalšími měřenými meteorologickými parametry. Tato práce se zabývá analýzou a modelováním časových řad objemové aktivity radonu, které byly změřeny ...
  • Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie 

   Author: Selivanova Anna; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá simulacemi Monte Carlo pro havarijní bezpilotní dozimetrii. Pomocí kódu MCNP 6.1 byly uskutečněny účinnostní kalibrace koplanárnícho CdZnTe detektoru. Byly uvažovány geometrie ztraceného zdroje o malých ...
  • Zrychlení scintilačního dosvitu v monokrystalických Y_3Al_5O_12:Ce scintilátorech pomocí kodopování 

   Author: Páterek Juraj; Supervisor: Nikl Martin; Opponent: Martinčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práca je zameraná na problematiku zrýchlenia scintilačného dosvitu monokryštalického scintilátoru YAG:Ce pomocou kodopovania. Princíp tejto metódy je založený na prenose energie z luminiscenčného centra Ce3+ na kodopant. ...
  • Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO 

   Author: Dudáš Denis; Supervisor: Judas Libor; Opponent: Sochor Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou metodiky na kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence. Takzvané kVp metry jsou poměrně důležitou součástí dnešní radiologické fyziky (v oblasti radiodiagnostiky). Je tedy ...