Now showing items 1-1 of 1

  • Multiparametrická analýza dat z dlouhodobého monitorování parametrů ovzduší v jeskyních 

   Author: Stránský Vojtěch; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Froňka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Jeskynní ovzduší se od vnější atmosféry odlišuje mimo jiné koncentracemi radonu a oxidu uhličitého. V období 2012 až 2014 probíhalo měření objemové aktivity radonu v Mladečských jeskyních a koncentrace CO2 ve Zbrašovských ...