Now showing items 1-2 of 2

  • Korelace částic v experimentu DIRAC 

   Author: Horňák Ivan; Supervisor: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření charakteristik iontových svazků generovaných lasery pomocí metody doby průletu 

   Author: Odložilík Boris; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   V úvodní části této bakalářské práce je popsána základní struktura ELI spolu s hlavními výzkumnými centry a oblastmi výzkumu, na které se tyto centra zaměřují. Dále jsou zmíněny základní principy urychlování částic (zejména ...