Now showing items 1-1 of 1

  • Radionuklidová terapie v nukleární medicíně 

   Author: Šplíchalová Anežka; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Prchalová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o metodách radionuklidové terapie, se snahou získat informace o terapiích používaných v České republice, a zasvětit čtenáře do nelehkého tématu pacientské dozimetrie. Radionuklidová ...