Now showing items 1-2 of 2

  • Radiační zátěž posádek letadel 

   Author: Kyselová Dagmar; Supervisor: Ploc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zavedení nové metodiky stanovení radiační zátěže posádek letadel v České republice 

   Author: Vítková Lucie; Supervisor: Ploc Ondřej; Opponent: Urban Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Bakalářská práce psaná stylem rešeršní práce se zabývá monitorováním radiační zátěže posádek letadel. Obsahuje základní informace o kosmickém záření. Jsou zde definovány veličiny radiační ochrany a zahrnuje informace o ...