Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv nízkých a velmi nízkých dávek záření na adaptivní odezvu buněk 

   Author: Páterek Juraj; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Michaelidesová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Táto práca sa zaoberá tematikou účinkov nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na bunky organizmov, špeciálne adaptívnou odozvou. Cieľom práce sú rešerš, zahrňujúca súčasné poznatky z danej témy a experiment zameraný na ...