Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii 

   Author: Kecek David; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Pojednáním této práce je implementace metody statisticky řízené kontroly procesu (SPC) do stávajícího systému zajišťování jakosti v radioterapii, za účelem zlepšení kontroly nad procesem, stejně jako možnosti odhalovat ...
  • Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii 

   Author: Šípová Šárka; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá dozimetrickými efekty způsobenými přítomností externích zařízení jako jsou terapeutický stůl a fixační pomůcky. Experimentální část práce spočívá v odhadu vlivu přítomnosti terapeutického stolu na zeslabení ...
  • Využití radiobiologických parametrů pro zhodnocení ozařovacích plánů v radioterapii 

   Author: Kořínek Tomáš; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Konček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Cílem bakalářské práce je seznámení se s radiobiologickými parametry a modely využitelnými pro hodnocení kvality radioterapeutického plánu, zpracovat v BP jejich přehled a definice. Experimentální část spočívá ve vyexportování ...