Now showing items 1-1 of 1

  • Využití radiobiologických parametrů pro zhodnocení ozařovacích plánů v radioterapii 

   Author: Kořínek Tomáš; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Konček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Cílem bakalářské práce je seznámení se s radiobiologickými parametry a modely využitelnými pro hodnocení kvality radioterapeutického plánu, zpracovat v BP jejich přehled a definice. Experimentální část spočívá ve vyexportování ...