Now showing items 1-2 of 2

  • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

   Author: Vendlová Barbora; Supervisor: Dragounová Lenka; Opponent: Johnová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
  • Studium chování radonu v oblasti tektonických struktur 

   Author: Johnová Kamila; Supervisor: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)