Now showing items 1-1 of 1

  • Měření průtoku pomocí zobrazení magnetickou rezonancí 

   Author: Galabov Radek; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Jírů Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-07)
   Práce se zaměřuje na představení metody měření průtoku pomocí fázového kontrastu. V první kapitole se věnuje teoretickému popisu základních fyzikálních principů zobrazování magnetickou rezonancí. Následuje výklad týkající ...