Now showing items 1-4 of 4

  • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

   Author: Aleš Vlk; Supervisor: Trojan Karel; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...
  • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

   Author: Veřtát Petr; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Zelený Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...
  • Studium naprašování velmi tvrdých tenkých vrstev metodou IJD na podložky z legovaných ocelí s příhlédnutím k aplikacím ve zdravotnictví 

   Author: Skočdopole Jakub; Supervisor: Nozar Petr; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   První cást diplomové práce se zameruje na predstavení nového experimentálního zarízení - systému na prípravu tenkých vrstev JetDep100 pomocí Ionized Jet Deposition a jeho sestavení. Druhá cást práce je zamerena na zkoumání ...
  • Teplotní závislost mřížkových parametrů martenzitických fází Ni-Mn-Ga 

   Author: Richterová Kristina; Supervisor: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)