• Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS 

   Autor: Levinský Petr; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Teplotní závislost mřížkových parametrů martenzitických fází Ni-Mn-Ga 

   Autor: Richterová Kristina; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Kvantové tunelování a nízkoteplotní zpožděná rekombinace v scintilačních materiálech 

   Autor: Dočekalová Zuzana; Vedoucí práce: Mihóková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Řešení struktury metaloenzymů a jejich komplexů s ligandy pomocí rentgenové difrakce 

   Autor: Švecová Leona; Vedoucí práce: Skálová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Kvantové elektroluminiscenční struktury s dlouhovlnnou emisí (1,3 - 1,6 um) 

   Autor: Krčil Pavel; Vedoucí práce: Oswald Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Studium multiferoik s hexaferitovou krystalovou strukturou 

   Autor: Vít Jakub; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Petzelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Práce se zabývá charakterizací fyzikálních vlastností polykrystalických hexaferitů strukturních typů M, Y a Z, které vykazují magnetoelektrický jev potenciálně využitelný v pamětech pro informační technologie. Infračervené ...
  • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

   Autor: Veřtát Petr; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Zelený Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...
  • Vývoj polymerního elektro-optického aktivního prvku 

   Autor: Sasínek Jan; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Pfleger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-11)
   Elektro-opticky aktivní prvky jsou velmi důležitou součástí integrované optiky. V současné době se k jejich výrobě využívají co-polymery, které vykazují elektro-optické jevy po zpólování elektrickým napětím. Studiem takového ...
  • Studium naprašování velmi tvrdých tenkých vrstev metodou IJD na podložky z legovaných ocelí s příhlédnutím k aplikacím ve zdravotnictví 

   Autor: Skočdopole Jakub; Vedoucí práce: Nozar Petr; Oponent práce: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   První cást diplomové práce se zameruje na predstavení nového experimentálního zarízení - systému na prípravu tenkých vrstev JetDep100 pomocí Ionized Jet Deposition a jeho sestavení. Druhá cást práce je zamerena na zkoumání ...
  • Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky 

   Autor: Němeček Jakub; Vedoucí práce: Ganev Nikolaj; Oponent práce: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V současné době probíhá rozsáhlý výzkum v oboru řezných oxidových keramik a snaha nahrazení slinutých karbidů těmito materiály. Důvodem je lepší dostupnost výchozích materiálů a nižší náklady na výrobu. Ve spolupráci s ...
  • Charakterizace slitiny s vysokou entropií připravené metodou SPS 

   Autor: Dudr Martin; Vedoucí práce: Lukáč František; Oponent práce: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Ekviatomarn vysokoentropicka slitina HfNbTaTiZr byla pripravena metodou SPS z ruznych
  • Nová metoda snížení koroze Zr palivových trubek pokrytím jejich povrchu polykrystalickou diamantovou vrstvou, slitinou CrAlSiN a jejich kombinací 

   Autor: Adela Nováková; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Fendrych František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce je zaměřena na popis metody na ochranu zirkoniových trubek, které se využívají na pokrytí jaderného paliva, při pracovních i havarijních teplotách v prostředí jaderného reaktoru. Zr trubka se pokryje polykrystalickou ...
  • Studium koroze povrchu Zr slitin pokrytých polykrystalickou diamantovou vrstvou a slitinou CrAlSiN v prostředí jaderných reaktorů 

   Autor: Magdaléna Lajčinová; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Ashcheulov Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce se zabýva studiem korozního procesu Zr trubek v jaderných reaktorech. V první teoretické části jsou vysvětlené základy koroze zirkoniových slitin, základné vlastnosti PCD a CrAlSiN a použité měřící metody. ...
  • Počítačové simulace extrakčních roztoků 

   Autor: Lucie Celbová; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce se zabývá především konformační analýzou dat získaných z počítačových simulací molekulární dynamiky. Analyzované molekuly představují zástupce extraktantů/\textit{hold-back} agentů navržených pro chemické procesy ...
  • Morfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3 

   Autor: Dalibor Repček; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Petzelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   EuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii ...
  • Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu 

   Autor: Kristýna Zoubková; Vedoucí práce: Seiner Hanuš; Oponent práce: Heczko Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Ferromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). ...
  • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

   Autor: Aleš Vlk; Vedoucí práce: Trojan Karel; Oponent práce: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...
  • Využití kvantových simulací pro charakterizaci stability organických extrakčních ligandů 

   Autor: Jakub Luštinec; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Diglykolamidy (DGA) jsou extrakční molekuly, které mají vysoký potenciál využití pro přepracování aktivního odpadu pomocí separačních procesů. Během těchto procesů jsou vystaveny tvrdým podmínkám, které způsobují jejich ...
  • Příprava a charakterizace plasmonických nanostruktur 

   Autor: Pavla Bérešová; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Lokalizované povrchové plasmony a povrchové plasmony jsou fyzikální jevy vhodné pro využití pro biosenzoriku. Metody využívající koloidní litografie jsou jednoduché metody s nimiž jsme schopni vytvorit velké plochy ...
  • Simulace iontové implantace 

   Autor: Miroslav Lebeda; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Pospíšil Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Tato práce se zabývá simulací implantace iontu N+ do -titanové matrice v rámci molekulární dynamiky. K temto úcelum je vytvoren vlastní skript v kódu LAMMPS, jehož mírnou modifikací lze studovat ruzné pocátecní podmínky ...