Now showing items 1-2 of 1

    oxidase, protein crystallography, X-ray structural analysis, diffraction data processing (1)
    oxidáza, proteinová krystalografie, rentgenová strukturní analýza, zpracování difrakčních dat (1)