Now showing items 1-2 of 2

  • Aritmetika v číselných soustavách se zápornou bází 

   Author: Vávra Tomáš; Supervisor: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Lokalizace kořenů polynomů s celočíselnými koeficienty 

   Author: Pavla Veselá; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Vávra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce se zabývá charakterizací komplexních Pisotových čísel nízkého stupně. V teoretické části jsou představeny různé metody lokalizace kořenů polynomů v závislosti na tvaru jejich koeficientů, mimo jiné i Schurovo-Cohnovo ...