Now showing items 1-6 of 6

  • Celulární model pohybu chodců s adaptivní časovou škálou 

   Author: Bukáček Marek; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty 

   Author: Tichavský Jan; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Práce se zabývá robustními statistickými metodami pro lineární regresi a odhad parametrů mnohorozměrných dat. Jsou zde představeny metoda nejmenších čtverců (LS), metoda useknutých nejmenších čtverců (LTS), metoda vážených ...
  • Isingův model ve Financích: Zavedení Peněz do Modelu 

   Author: Kovalík Vojtěch; Supervisor: Krištoufek Ladislav; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Nástroj pro statistické zkoumání velkých toků dat 

   Author: Vecherskaya Aleksandra; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato bakalářská práce představuje nástroj pro částečně řízenou analýzu DNS dat ze síťového provozu. Navrhovaná metoda zkoumá data na úrovni jednotlivých uživatelů a skládá se ze dvou částí: přípravy dat a modelování dat. ...
  • Některé metody neparametrické regrese 

   Author: Neoral Aleš; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato bakalářská práce shrnuje tři metody neparametrické regrese. Jsou to metoda odhadu regresní křivky pomocí jader, metoda regularizačních sítí a metoda nataženého provázku. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky ...
  • Využití samoorganizace k analýze signálu EKG 

   Author: Kučera Jan; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Bártová Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)