Now showing items 1-3 of 3

  • Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty 

   Author: Tichavský Jan; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Práce se zabývá robustními statistickými metodami pro lineární regresi a odhad parametrů mnohorozměrných dat. Jsou zde představeny metoda nejmenších čtverců (LS), metoda useknutých nejmenších čtverců (LTS), metoda vážených ...
  • Některé metody neparametrické regrese 

   Author: Neoral Aleš; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato bakalářská práce shrnuje tři metody neparametrické regrese. Jsou to metoda odhadu regresní křivky pomocí jader, metoda regularizačních sítí a metoda nataženého provázku. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky ...
  • Robustní postupy při trénování neuronových sítí 

   Author: Tobišková Nicole; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Coufal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Cílem této práce je propojit dosavadní poznatky o neuronových sítích se statistickými metodami a navrhnout a implementovat robustní verzi algoritmu zpětné propagace. Algoritmus zpětné propagace, založený na minimalizaci ...