Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU 

   Author: Eichler Pavel; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Tato práce je teoretickým úvodem do numerické metody Lattice?Boltzmann pro simulaci proudění nestla čitelné, Newtonovské tekutiny v izotermálním systému. Hlavním cílem je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se ...
  • Modelování nenewtonovského proudění pomocí Lattice-Boltzmannovy metody ve 2D 

   Author: Čala Adam; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V této práci je shrnut základní matematický aparát, který je používán při popisu proudění kapaliny. Jsou klasifikovány nenewtonovské kapaliny a uvedeny jejich modely. Jsou ukázány základní techniky odvozování Lattice-Boltzmannovy ...