Now showing items 1-2 of 2

  • Ovládání softw. pro generování zvuku pomocí bezkontaktních ovladačů 

   Author: Vojtěch Šiman; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá využitím zařízení pro bezkontaktní ovládání aplikací pro účely ovládání softwaru na tvorbu hudby. Analyzuje existující řešení v cizích aplikacích a hrách spolu s hardwarem a softwarem, který lze využít ...
  • Sledování reálných objektů ve virtuální realitě 

   Author: Jan Lazarek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Předmětem této práce je zkoumání způsobů využití rozpoznávání a sledování barevně odlišených předmětů pomocí hloubkové kamery pro VR aplikace. V práci jsem využil hloubkovou kameru Microsoft Kinect v2 a Azure Kinect a ...