Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet rozmístění popisků kolem 3D objektů 

   Author: Pavlovec Václav; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatického umístění popisků k objektu, konkrétně popisky externími (angl. External Labeling). Dále se tato práce věnuje optimalizaci rozmístění těchto popisků pro případy, ...