Now showing items 1-1 of 1

    • Implementace algoritmu FFT pro standard OpenCL 

      Author: Kříž Tomáš; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Šimeček Ivan
      Práce obsahuje problematiku a dokumentaci implementace algoritmu FFT pro grafické karty. V práci je popsán momentální stav různých implementací algoritmu FFT, popisuje řešení problému a ukazuje poznatky, které pomohou ...