Now showing items 1-2 of 2

  • Analogový modul pro bezdrátový sběr EEG/ECG dat 

   Author: Michael Funderák; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Andrle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Analogový modul pro bezdrátový sber EEG/ECG dat Tato práce se zabývá návrhem bezdrátové univerzální jednotky merící EEG a EKG signál. Hlavním cílem je podporit výuku predmetu Konstrukce lékarských systému a využít prístroj ...
  • Zpracování signálu EEG při testech kvality a srozumitelnosti řeči s paralelní zátěží 

   Author: Václav Veselý; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Řezníček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce navazuje na výzkum testů srozumitelnosti dle normy ETSI TR 103 503 probíhající na katedře měření. Tento výzkum by měla usnadnit, a to ve smyslu odfiltrování nerelevantních dat, která nemá smysl zpracovávat. Při měření ...