• ARM9 platforma ako low-cost riešenie pre plnohodnotné embedded aplikácie 

      Autor: Drozd Stanislav; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Ravas Stanislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
      V predloženej práci prezentujeme využitie procesora s jadrom ARM9 vo vstavaných zariadeniach. Objektom skúmania bol procesor Freescale i.MX28 založený na architektúre ARM9, ktorý je implementovaný v priemyselne využívanom ...