Now showing items 1-1 of 1

    • Algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

      Author: Valenta Filip; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Vacek Vítězslav
      V předložené práci shrnuji stávající metody pro měření kvality ozvučení prostoru (např. algoritmu STI/RASTI a STIPA) a provedl jsem rozbor jejich výpočetní a časové náročnosti. Ve shrnutí objasňuji, jaké metody jsou výhodné ...