Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj řídicího systému polohování pro mikrotomografii 

   Author: Vít Machanec; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řídicího hardware a software pro rozvoj stávajícího polohovacího systému v mikrotomografu v Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze. V rámci práce je popsán stávající ...