Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování signálu EEG při testech kvality a srozumitelnosti řeči s paralelní zátěží 

   Author: Václav Veselý; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Řezníček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce navazuje na výzkum testů srozumitelnosti dle normy ETSI TR 103 503 probíhající na katedře měření. Tento výzkum by měla usnadnit, a to ve smyslu odfiltrování nerelevantních dat, která nemá smysl zpracovávat. Při měření ...