Now showing items 1-2 of 2

  • Softvérový terminál pre zber dát prostredníctvom sériovej linky, UDP a TCP 

   Author: Jiří Štefan; Supervisor: Tereň Ondrej; Opponent: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Cílem této práce je navrhnout a vyvinout program fungující jako sofwarový terminál umožňující komunikaci pomocí standardu RS-232 a protokolů UDP a TCP. Nejprve je vykonán průzkum existujících řešení. Z průzkumu jsou pak ...
  • Systém pro měření náklonů roviny 

   Author: Tereň Ondrej; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Sopata Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)