Now showing items 1-7 of 7

  • Inteligentní tlačítko s LoRa komunikací 

   Author: Květoňová Šárka; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá designem a realizací chytrého tlačítka s e-ink displayem, přídavnými binárními vstupy a komunikačním rozhraním LoRa. Základní hardware se skládá z vývojového kitu Nucleo-L073RZ s 32-bitovým mikrokontrolérem ...
  • Měření tloušťky materiálů a detekce svarů s využitím vířivých proudů 

   Author: Merzlov Danil; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit měřič tloušťky kovového neferomagnetického plechu a detektor svaru s využitím moderního obvodu LDC1000 od firmy Texas Instruments (tzv. převodník indukčnost - číslo). ...
  • Monitorovací systém s LoRaWAN komunikací 

   Author: Fidra Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a výrobu modulů pro monitorování fyzikálních veličin pomocí mikrokontroléru a na komunikační řetězec s technologií LoRa. Mikrokontrolér bude naměřené veličiny zpracovávat a poté ...
  • Neintruzivní algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

   Author: Šplíchal Jiří; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém pro pokročilé monitorování stavu zařízení 

   Author: Ladislav Štefka; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce je zaměřená na prediktivní údržbu rotačních zařízení založenou na monitorování vibrací a teploty. Cílem je navrhnout a realizovat komplexní monitorovací systém podle moderních konceptů IIoT, který se od existujících ...
  • Testování primárních článků a kapacitorů pro napájení embedded zařízení 

   Author: Hanuš Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vícekanálový UV osvětlovač 

   Author: Křepelková Marta; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)