Now showing items 1-4 of 4

  • Agilní metodiky programování DAQ a řídicích aplikací 

   Author: Hamr Adam; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence 

   Author: Nováková Adéla; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit ...
  • Použití přijímačů GNSS pro měření času a frekvence 

   Author: Dittrich Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   Tato bakalářská práce se věnuje realizaci softwaru určeného pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Software je napsán v jazyce C v programu LabWindows/CVI a skládá se ze tří programů, které na sebe navazují. První program ...
  • Zajišťování vysoké dostupnosti služeb v distribuovaných systémech 

   Author: Šebek Martin; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)