Now showing items 1-3 of 3

  • Porovnání průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

   Author: Hájek Michal; Supervisor: Slepička David; Opponent: Platil Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce je zaměřena na měření vícefázového průtoku. Na základě teoretické znalosti principů měření jednotlivých přístrojů, byl sestaven testovací model, který bude po dokončení práce využit jakožto předmět studentských ...
  • Zobrazení modelu plic pomocí OpenGL/DirectX 

   Author: Pruner Václav; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zobrazení modelu plic pomocí OpenGL/DirectX 

   Author: Kolman Josef; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)