Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí jednotka s USB rozhraním pro optoelektronické inkrementální snímače 

   Author: Petr David; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Práce se zabývá vývojem řídící jednotky pro vyhodnocení signálu optoelektronických inkrementálních snímačů s nulovým pulzem. Při návrhu je využito mikrořadičů řady STM32. Konkrétně jsou v této práci využity čipy STM32F042, ...