Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorovací jednotka prostředí s Wi-Fi rozhraním 

   Author: Milan Zongor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cieľom tejto práce bolo navrhnutie a realizácia vstavanej platformy na monitorovanie kvality vnútorného prostredia. Zariadenie dokáže merať vnútornú a vonkajšiu teplotu, relatívnu vlhkosť, atmosferický tlak, koncentráciu ...