Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce selhání pro Model-Based integrační testování 

   Author: Konstantin Khokhlov; Supervisor: Krejčí Lukáš; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Cílem této bakalářské práce je rozšíření funkcionality nástroje Taster o možnost predikce selhání jednotlivých funkcionalit modelů a výpočtu jejich relevance pro účely Model-Based integračního testováni. Práce po úvodním ...