Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení kogenerační jednotky ORC 

   Author: Janoušek David; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Práce se zabývá návrhem a programováním řídicího programu pro kogenerační jednotku na bázi ORC (organický Rankinův cyklus). Regulátory pro veličiny vyskytující se v procesu ORC jsou také popsány. Dále je obsaženo vyhodnocování ...