Now showing items 1-1 of 1

  • Virtuální senzor pro měření hmotnostního průtoku 

   Author: Schwank Filip; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem realizací virtuálního senzoru pro měření hmotnostního průtoku na vzduchotechnických jednotkách. Pro odhad využívá fyzikálního modelu a reálných dat z jednotky a je realizována na ...