Now showing items 1-5 of 5

  • Algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

   Author: Valenta Filip; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Vacek Vítězslav
   V předložené práci shrnuji stávající metody pro měření kvality ozvučení prostoru (např. algoritmu STI/RASTI a STIPA) a provedl jsem rozbor jejich výpočetní a časové náročnosti. Ve shrnutí objasňuji, jaké metody jsou výhodné ...
  • Neintruzivní algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

   Author: Šplíchal Jiří; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Platforma Raspberry Pi bez použití operačního systému 

   Author: Petr Vanc; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Zámer této práce je vytvorit souhrn práce s platformou Raspberry Pi 3 bez operacního systému kvuli chybející oficiální dokumentaci k chipu Broadcom BCM2837. Tato práce obsahuje popis jednotlivých elementu periferií a dalších ...
  • Rozpoznávání objektů v obrazu viditelné kamery pomocí FPGA 

   Author: Rózsa Tibor; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Po enormním úspěchu architektury hluboké sítě AlexNet v roce 2012, se stalo hluboké učení spolehlivým řešením pro aplikace zpracování obrazů. Nicméně do nedávné minulosti byly tyto aplikace limitovány na vysoce výkonný ...
  • Řízení kogenerační jednotky ORC 

   Author: Janoušek David; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Práce se zabývá návrhem a programováním řídicího programu pro kogenerační jednotku na bázi ORC (organický Rankinův cyklus). Regulátory pro veličiny vyskytující se v procesu ORC jsou také popsány. Dále je obsaženo vyhodnocování ...