Now showing items 1-1 of 1

    • Použití přijímačů GNSS pro měření času a frekvence 

      Author: Dittrich Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
      Tato bakalářská práce se věnuje realizaci softwaru určeného pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Software je napsán v jazyce C v programu LabWindows/CVI a skládá se ze tří programů, které na sebe navazují. První program ...