Now showing items 1-4 of 4

  • Palubní počítač pro CubeSaty formátu PC104 

   Author: Filip Geib; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Táto práca je zameraná na vývoj elektronických dosiek formátu PC/104 pre CubeSat aplikácie. Osobitná pozornosť bola venovaná modulu palubného počítača (OBC). Tento univerzálny OBC založený na ARM technológii je riadený ...
  • Robotická ruka pro mobilního robota 

   Author: Jan Škvrna; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Obsahem této práce je sestavení a zprovoznění robotické ruky určené pro mobilní outdoorové vozítko. V práci jsou porovnány mechanické konstrukce od různých výrobců a jsou zde popsány úpravy, které zvýšily robustnost ...
  • Zobrazení modelu plic pomocí OpenGL/DirectX 

   Author: Pruner Václav; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zobrazení modelu plic pomocí OpenGL/DirectX 

   Author: Kolman Josef; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)