Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace zálohy a obnovení konfigurace síťových zařízení pro laboratorní cvičení 

   Author: Flachs František; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce popisuje problematiku výuky pocítacových sítí v Cisco laboratori zejména na strední škole. V práci je uvedeno nekolik úskalí, se kterými se stredoškolská výuka potýká. Hlavními body této práce jsou rozbor ...
  • Návrh inteligentního zařízení domácí lékovky 

   Author: Jakub Jíra; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem této práce bylo provést analýzu a návrh inteligentního dávkovače léků, který usnadní chronicky nemocným snazší dávkování. Navržené zařízení je připraveno na uzpůsobení specifickým požadavkům uživatelů. Systém je ...