Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost komunikace v senzorové síti 

   Author: Ondřej Maňhal; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Rantoš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se zabává zhodnocením bezpečnosti komunikace mezi komponenty v senzorových sítích. V teoretické části je popsána problematika zabezpečení, služeb pro zprostředkování, ukládání a vizualizaci dat s ohledem na ...
  • Omezovač datových toků 

   Author: Šimko Branislav; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)