Now showing items 1-1 of 1

    • Měření elektromechanických parametrů reproduktorů 

      Author: Štys Dalibor; Supervisor: Červenka Milan; Opponent: Husník Libor
      Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit prostředí pro měření impedančních charakteristik elektrodynamických měničů pomocí LabView a měřící karty NI-USB 6211. Následně je třeba s využitím Matlabu a Curve Fitting ...