Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování signálu ADS-B pro účely multilaterace 

   Author: Jakub Pilař; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou příjmu a zpracování ADS-B zpráv pro účely multilaterace. Řeší vliv počtu přijímacích stanic a jejich rozložení na přesnost určení polohy v dvourozměrném prostoru. Odhad polohy se ...