Now showing items 1-2 of 2

  • Akustické modelování v systému ODEON 

   Author: Tomáš Gdula; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce pojednává o prostorové akustice a jejím softwarovém modelování. Cílem práce je seznámit se s prostorovou akustikou, jejími parametry, způsoby určení parametrů a jejich interpretací. Dále se seznámit s metodami ...
  • Akustický model prostoru v software EASE 

   Author: Jan König; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá akustickou úpravou víceúčelového sálu v obci Štěpánovice v Jihomoravském kraji. Pro tento účel byla v práci zvolena metoda počítačové simulace. Jsou zde popsány základní postupy popisování ...