Now showing items 1-1 of 1

    • Automatická detekce a identifikace registračních značek vozidel 

      Author: Melničuk Petr; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janout Petr
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání registračních značek vozidel v obraze. Jedná se o transformaci obrazových dat, na jejímž výstupu se obvykle vyskytuje text registrační značky jednoznačně identifikující ...