• Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC 

      Autor: Melechovský Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Pobořil Adam
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické klasifikace hudebních žánrů. Cílem je vytvořit algoritmus schopný třídit hudbu dle hudebních žánrů. Audio signál se nejdříve dělí na kratší časové úseky zvané ...