Now showing items 1-1 of 1

    • Řídicí jednotka pro Smart Lighting 

      Author: Košina Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janout Petr
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací řídicí jednotky osvětlení pro inteligentní byt. V teoretické části jsou rozebrány aspekty inteligentního osvětlení, včetně typů světelných zdrojů a možností ...