Now showing items 1-1 of 1

  • Rychlá akvizice signálu na platformě STM32 

   Author: Ondřej Šmíd; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Nentvich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zaměřuje na návrh akvizičního systému na platformě STM32, uvažuje externí analogově-digitální převodník a zpracování signálu na externím zařízení. Signál je v systému uchován pomocí cache paměti. Systém je testován, ...