Now showing items 1-1 of 1

    • Metody subjektivních poslechových testů kvality přepisu zvukové stopy na filmu 

      Author: Štěpánková Ivana; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Neubauer Petr
      Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality přepisů zvukové stopy na filmech. Úkolem práce je vytvoření vzorků z dodaných zvukových přepisů, pomocí kterých budou následně vytvořeny subjektivní poslechové testy. Cílem ...