Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení kvality digitalizace zvukové stopy filmu 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Fikejz Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá subjektivními testy kvality zvuku. Úkolem bylo vytvo-řit kolekci vzorků z dodaných zvukových přepisů a následně z nich sestavit a provést testy kvality různých metod přepisu zvukové stopy ...