Now showing items 1-1 of 1

    • Měření nelineárního zkreslení mikrofonů 

      Author: Kolář Jakub; Supervisor: Honzík Petr; Opponent:
      Tato práce se zabývá implementací metody měření nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Tato metoda zkoumá nelineární zkreslení včetně ...