Now showing items 1-1 of 1

  • Studium metod akustické holografie v blízkém poli na modelech 

   Author: Svetlana Lukianova; Supervisor: Jiříček Ondřej; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem metod akustické holografie v blízkém poli a vhodných regularizačních technik s následnou simulaci metody SONAH v prostředí MATLAB. V této práci je rozebraná Tichonovova regularizační ...